hashie

شرکت بین الملل کیش

تاریخچه شرکت

شرکت در تاریخ  31 تیر ماه ۱۳۸۹ تحت شماره  8444  نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش تحت نام شرکت بین المللـــی پدیده شاندیز کیش (سهـامی خاص) به ثبت رسیده است. در تاریخ  4 آبان 89 مجوز فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از ســازمان منطقـــه آزاد کیــش دریافـــت می نماید.

 موضوع فعالیت شرکت

فعالیت اصــلی شرکت بر اساس اساسنامه مصــوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۸۹ به شرح ذیل می باشــد:

1- انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی اجرایی و خدماتی برای احداث و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگــردی و تامین تسهیلات ویژه برای جلب توریست از قبیل تاسیس و بهره برداری شرکتهای تجاری به منظورفعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی  

2- مشارکت در سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های تجاری ،تجاری مسکونی ، فضاهای ورزشی ، آموزشی ،عمومی و خدماتی و بهره برداری  از آنها

۳- تاسیس و یا مشارکت با شرکتها و اشخاص دیگر اعـــم از داخلـــی و خارجـــی و حقیــقی و حقوقــی به منظور تحقـــق اهداف شرکت

۴- خرید کلیه ماشـــین آلات و تجــهیزات و وسایل لازم از داخل و خارج از کشور

۵- مشــارکت در احداث خطوط هوایی جهــت برقراری پروازهای مستقیم داخلی و خارجی و حقوقی و حقیقی به منظور تحقق اهداف شرکت

6- خرید کلیه ماشین آلات و تجهیزات و وسایل لازم از داخل و خارج از کشور

7- مشارکت در احداث خطوط هوایی جهت برقراری پروازهای مستقیم داخلی و خارجی 

8 -صدور اوراق مشارکت  

9- اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی  

10- واردات و صادرات انواع کالای مجاز  

11- تامین زمین و احداث و بهره برداری از فضاهای فرهنگی و مجموعه های تفریحی و ورزشی با کلیه تاسیسات مرتبط  

12-  احداث مراکز آموزش گردشگری جهت تداوم و رونق صنعت توریسم   

13- انجام سایر عملیات مجاز که در جهت تحقق اهداف شرکت ضروری می باشد

اعضای هیئت مدیره شرکت پدیده بین الملل کیش به شرح ذیل می باشد:

سمــت

اعضای هیـئت مدیره

رییس هیات مدیره

محسن پهـلــــوان مقدم

مدیـر عامل و عضو هیئت مدیره

علیرضا یزدانی لنگرودی

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید ورودی طرقبه

اقدامات و پروژه هاي شرکت

 * افتتاح رستوران شعبه کیش در بهمن ۸۹ به مساحت

*  احداث بازار کیش به مساحت زیربنای ۹۵۰۰ متر مربع

* ساخت بزرگتــرین لنگر کشتی نماد ایستادگی و مقاومت خلیج فارس به شکل لنگر کشتی به وزن ۱۱۵ تن و ارتفاع ۲۷ متر به عنوان بزرگترین لنگر کشتی جهان در حال حاضر در کتاب گینس می باشد.
hashie شما هم می توانید همراه باشید